Zwroty

Klient ma prawo do zwrotu Towaru (prawo do Odstąpienia od Umowy ) w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki (decyduje data odbioru na dowodzie dostawy). Towar przysłany po upływie terminu 14 dni nie będzie przyjmowany.

Klient może zwrócić towar tylko wtedy, gdy jest on nieużywany, pozbawiowny zapachu, czysty, z metkami i kompletny w oryginalnym opakowaniu. Wszystkie produkty w kategorii FIGI*, BODY*, BIELIZNA EROTYCZNA*, gdzie figi stanowią integralną część bielizny intymnej, nie podlegają zwrotowi, ani wymianie ze względów higienicznych i zdrowotnych. W dbałości o klienta, Bilbette Outlet nie dopuszcza możliwości sprzedaży bielizny intymnej, osobistej, którą ktoś wcześniej mierzył lub nosił w warunkach prywatnych.

W przypadku uszkodzenia elementu produktu, który można wymienić, za zgodą Sprzedawcy i przy dostępności danego elementu do wymiany, Sprzedawca ma prawo do odzyskania kosztów związanych z wymianą uszkodzonego elementu. Tutaj przykładem może być wymiana silikonowych szelek do stanika przy uszkodzeniu podczas mierzenia – opłata 10zł.

Aby zwrot został rozpatrzony należy wypełnić Formularz Odstąpienia od Umowy (poniżej) i przesłać go pod adres email: klient@bilbette.pl lub pocztowy Ul Miła 4, 39-300 Mielec.

PROSIMY NIE WYSYŁAĆ ZWROTÓW DO PACZKOMATÓW

Towar zniszczony lub niekwalifikujący się nie podlega zwrotowi. Po zaakceptowaniu zwrotu drogą pocztową lub emailową, towar należy wysłać w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem i danymi osoby wysyłającej pod adres Bilbette Outlet, Ul Miła 4, 39-300 Mielec. Prosimy o zabezpieczenie Towaru w taki sposób, aby nie został on uszkodzony podczas wysyłki.

*Z wyłączeniem tych, które zabezpieczone są przyklejoną wkładką higieniczną.

Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient. 

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient otrzyma zwrot płatności w taki sam sposób jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

Reklamacja towaru

W przypadku reklamacji towaru należy skontaktować się z nami telefonicznie lub przesłać email pod adres klient@bilbette.pl.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Bilbette Ltd
ul. Miła 4, 39-300 Mielec

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Prosimy również o podanie następujących danych, przy czym nie są one obowiązkowe:

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Zamówione Produkty
– Data i numer Zamówienia

– Numer konta bankowego do zwrotu 

– Cena Produktów