Nowości

DRODZY KLIENCI PORTALA I KLUBU BILBETTE OUTLET!

Zmiana zasad przetwarzania danych osobowych – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych w związku z Twoim udziałem w Klubie Bilbette oraz rejestracją w naszym portalu bilbetteoutlet.eu. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, a w razie wątpliwości, prosimy o kontakt!

Przypominamy, że administratorem Państwa danych jako użytkowników portalu bilbetteoutlet.eu jesteśmy my, czyli Bilbette Ltd sp z.o.o. z siedzibą w Mielcu, Ul Orla 4a, 39-300 Mielec, nr KRS 632438. Nasz numer NIP: 8172180185 i REGON: 365177900. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Mielca – XII Wydział Gospodarczego – Krajowego Rejestru Sądowego, 35-303 Rzeszów, ul. Kustronia 4.

Możesz skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.:
1. Listownie: Bilbette Outlet, Ul Orla 4a, 39-300 Mielec ,
2. E-mailem na adres: bieliznabilbette@gmail.com,
3. Korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie KONTAKT,
4. SMS na numer 794 976 061 (Klub BILBETTE)

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Przypominamy również, żeTwoje dane przetwarzamy w celach:
1. Związanych z działaniem portalu bilbetteoutlet.eu
2. Wykonania umowy o założenie konta w portalu bilbetteoutlet.eu,
3. Marketingowym, realizowanym na podstawie opcjonalnej, dodatkowej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail (newsletter),
4. Jeżeli korzystasz z naszego firmowego sklepu w Mielcu Bilbette Outlet, przetwarzamy Twoje dane, aby zrealizować zawieraną przez nas umowę sprzedaży i dostarczyć Ci zamówiony towar lub umożliwić jego odbiór w sklepie Bilbette Outlet. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego w ramach naszej sprzedaży, dane będziemy przetwarzać także w tym celu.

Związanych z działaniem Klubu BILBETTE:
Celem działania Klubu jest przedstawianie Uczestnikowi Klubu personalizowanej komunikacji marketingowej, w tym ofert i rekomendacji,porad i specjalnych ofert dla Klubowiczy. Komunikację dobieramy do indywidualnych cech Klubowicza, bazując na danych takich jak płeć, rozmiar i preferencje zakupowe Klubowicza. Dbamy o to, by nasze oferty i propozycje dopasowane były do potrzeb i sytuacji oraz rozmiaru danego Klubowicza;
Dane o Twojej aktywności zakupowej i historii zakupów wykorzystujemy także po to, żeby niektóre oferty kierować w pierwszej kolejności do najbardziej aktywnych Uczestników Klubu;
Dzięki temu, że podajesz nam swój adres e-mail oraz/lub numer telefonu możemy prowadzić stałą komunikację, informując Cię o ofertach oraz przekazując Ci porady, wskazówki czy rekomendacje.

Podanie danych w portalu i w ramach zakupów w Bilbette Outlet jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne by założyć i utrzymywać konto na portalu bilbetteoutlet.eu i korzystać z opcji zakupów po rejestracji.

W Klubie BILBETTE podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w nim. Podanie danych w zakresie adresu zamieszkania i wieku nie są wymagane – bez podania tych danych możesz korzystać z naszego programu lojalnościowego.

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. W ramach sklepu internetowego i Klubu Bilbette Outlet, podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

W Klubie BILBETTE Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Twoje dane w ramach portalu bilbetteoutlet.eu i w Klubie BILBETTE przetwarzamy samodzielnie. Jeżeli jednak dokonujesz zakupów w sklepie internetowym, dane przekazujemy – w zależności od wybranego przez Ciebie formatu zakupu – kurierom realizującym dostawy oraz operatorom płatności dostępnych na naszej stronie. W przypadku newslettera możemy korzystać z usług innych podmiotów, realizujących jego wysyłkę na nasze zlecenie i w związku z tym przekazywać do nich Twoje dane. Nie przekazujemy natomiast danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.

Dane w ramach portalu bilbetteoutlet.eu przetwarzamy przez czas:
Trwania umowy o założenie konta w portalu oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;
Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem, jeżeli dokonasz zakupu w ramach sklepu internetowego;
Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do odwołania zgody na wysyłanie takich wiadomości. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

 

Dane w ramach Klubu BILBETTE przetwarzamy przez czas trwania umowy będącej podstawą Twojego uczestnictwa w programie, w tym do czasu Twojej rezygnacji z udziału w Klubie. Jeżeli zdecydujesz się zrezygnować z uczestnictwa w Klubie, Twoje dane usuniemy w terminie 30 dni od dnia przekazania nam tej informacji – to czas operacyjny potrzebny nam na prawidłowe usunięcie danych z naszych baz.

Więcej informacji znajdziesz w odpowiednich regulaminach, dostępnych na stronach:

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ww. regulaminy zostały odpowiednio zaktualizowane. Zmiany obowiązują od 25 maja 2018 r. i nie mają wpływu na Twoje członkostwo w naszych programach, korzystanie z serwisów czy zakupów internetowych.

Pozdrawiamy

Zespół Bilbette Outlet